Njegoševa 19, 11 000 Beograd, tel: 011/ 334-447, 3234-719, fax: 011/ 3231-220

Aktuelnosti

Саопштење Удружења пружаоца рачуноводствених услуга поводом Радне верзије Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденција о ПДВ и облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ

04.07.2017.

Saopstenje povodom Pravilnika o PDV

Udruženje pružalaca računovodstvenih usluga Srbije - Beograd