Njegoševa 19, 11 000 Beograd, tel: 011/ 334-447, 3234-719, fax: 011/ 3231-220

Aktuelnosti

Саопштење Извршног одбора Савеза РР Србије у вези са радном верзијом Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденција о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ

16.08.2017.

Саопштење Извршног одбора Савеза РР Србије у вези са радном верзијом Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденција о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ 

Udruženje pružalaca računovodstvenih usluga Srbije - Beograd