Njegoševa 19, 11 000 Beograd, tel: 011/ 334-447, 3234-719, fax: 011/ 3231-220

Aktelnosti

Саопштење Удружења пружаоца рачуноводствених услуга поводом Радне верзије Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденција о ПДВ и облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ
04.07.2017.

Реаговање Удружења пружалаца рачуноводствених услуга (професионалног рачуновође) на текст објављен у броју 9-2017 часописа Привредни саветник
19.05.2017.

Реаговање Свеза рачуновођа и ревизора Србије поводом текста објављеног у броју 9-2017 часописа Привредни саветник
19.05.2017.

Sve aktuelnosti

Udruženje pružalaca računovodstvenih usluga

Позивамо чланове удружења да обнове чланарине и изврше уплату чланарине за 2016. годину.
Одлуку о висини чланарине можете преузети овде.


 

Овде можете преузети текст предлога Закона
о рачуноводству Савеза РР Србије
 Naslovna

Саопштење Уније послодаваца, Удружења пружалаца рачуноводствених услуга и Савеза РР Србије у вези нацрта Закона о рачуноводству и Закона о ревизији Naslovna

Udruženje pružalaca računovodstvenih usluga Srbije - Beograd